Ajatukseni ja tuntemukseni Turussa eilen olleesta Ympäristöongelmat ratkaistaan kaupungeissa -seminaarista ovat luettavissa opintoblogistani.