PlusTV:n toiminta ei edelleenkään herätä Kriisin luottamusta.