Visukinttu-Jarkko peräänkuuluttaa vihreämpää elektroniikkaa. ”Itse ainakin pitäisin sitä hyvin tärkeänä ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä, jos jokin yritys tuo muiden kilpailuvalttiensa ohella esiin myös sen, että tuote on tehty mahdollisimman paljon luontoa säästäen.”