Kauppalehti Online uutisoi, että suomalaiset eivät juuri kerrytä varallisuutta.

”Suomalaisilla oli 24 teollisuusmaan vertailussa kaikkein vähiten varallisuutta, kun varallisuuden arvoa tarkasteltiin ostovoiman mukaan. Kaikki muut pohjoismaalaiset olivat selvästi vauraampia. Rikkaimpia olivat luxemburgilaiset, sveitsiläiset ja amerikkalaiset.”

Muissa maissa kansalaiset säästävät itse eläkettä varten, kun suomalaisten eläkesäästöt ovat kiinni eläkerahastoissa. Ylipäätään sosiaaliturvajärjestelmä on Suomessa niin hyvä, ettei ole tarvetta säästää pahan päivän varalle, arvioi tutkimuksen tehneet instituutin johtaja tuloksia.

Myös yritysten perustaminen nähdään Suomessa helpohkoksi ja yritystoimintaan saatava ulkopuolinen rahoitus vähentää säästöintoa.
Kokonaisuudessaan maailman varallisuus kertyy harvoille.

”Rikkaimman prosentin käsissä on yli 40 prosenttia omaisuudesta, kun puolelle maailman väestöstä jää varallisuutta vain yhden prosentin verran.”