Kuluttajavirasto on yhdessä mm. teleoperaattorien kanssa julkaissut oppaan Lapset ja matkapuhelimella maksaminen. (Mari Koo)