Marginaalin Jani harmittelee käteisen käyttämisen vaikeutta: ”Olen käyt­tä­nyt käteistä nyt olo­suh­tei­den pakosta muu­ta­man päi­vän. Onpa se han­ka­laa! Ei nyt niin han­ka­laa etteikö sii­hen tot­tuisi, jos kort­tia ei yhtäk­kiä enää olisi, mutta vihe­liäistä las­kes­kella…