Aikuiskasvatustieteen professori Jyri Manninen pohtii koulutuksen kuluttajansuojaa ja koulutuksen asiakastyytyväisyyden hankaluuksia: ”Jos savenvalantakurssi ei vastaa opiskelijan odotuksia, pitääkö rahat saada takaisin? Vielä se ei ole mahdollista, sillä kuluttajansuojalaki ei ulotu vapaan sivistystyön palveluihin….