Aikuiskasvatustieteen professori Jyri Manninen pohtii koulutuksen kuluttajansuojaa ja koulutuksen asiakastyytyväisyyden hankaluuksia: ”Jos savenvalantakurssi ei vastaa opiskelijan odotuksia, pitääkö rahat saada takaisin? Vielä se ei ole mahdollista, sillä kuluttajansuojalaki ei ulotu vapaan sivistystyön palveluihin. [- – -] Kriteerivastaavuus ja asiakastyytyväisyys ovat hankalia laatukriteerejä. Omaehtoisessa koulutuksessa toki voi olettaa, että tyytyväinen asiakas on laadun merkki, mutta asiaa mutkistaa se, että aikuisopiskelijat hakevat usein hyvin erilaisia, jopa ristiriitaisia asioita kursseilta. Tiivistäen opiskelijan tavoitteena voi olla oppiminen, ryhmäytyminen tai tutkinto. Esimerkiksi saaristolaivurikurssilla näitä voi istua rinta rinnan, yhdellä on vahva oppimistavoite, toisella odotus mukavasta jutustelusta muiden merikarhujen kanssa, ja kolmas haluaa vain hienon diplomin seinälle.” (Mari Koo)