Tänään maa- ja metsätalousministeriö luovutti tuotantoeläinten hyvinvointistrategian, jolla halutaan lisätä kuluttajien tietoisuutta eläinten hyvinvoinnista.