Kuluttajavirasto varoittaa perintätoimisto Sergel Oy:n suorittamasta Soneran laskujen perinnästä. ”Sergel Oy on ostanut Telia-Soneralta noin 140 000 kappaletta saatavia. Niiden joukossa on kuitenkin myös vanhentuneita saatavia, joita ei voi enää periä. Kuluttajan velka elinkeinonharjoittajalle vanhenee kolmessa vuodessa laskun eräpäivästä lukien. – – – Jos kuluttaja epäilee, että Sergel Oy:n kirjeessä mainittu saatava on vanhentunut, hän voi pyytää Sergel Oy:ltä kirjallista selvitystä siitä, onko vanhentuminen katkaistu.” (Mari Koo)