Neljäsosa suomalaisista kokee sähköpostin mieluisammiksi kanavaksi vastaanottaa mainoksia ja tuotetietoa. Kolmasosa vastaavasti torjuu mainosmailit kokonaan, eli mielipiteet vaihtelevat suuresti. Ikä ei vaikuta sähköpostimainontaan suhtautumiseen, mutta muuhun nettimainontaan nuoret suhtautuvat vanhempia ikäluokkia positiivisemmin.

Tekstiviestimainontaa ei halua kaksi kolmesta. Myöskään puhelinmarkkinoinnista tai ovelle ovelle -kaupankäynnistä ei tykätä.

Näin kerrotaan Suomen Postin markkinointikanaviin liittyneessä tutkimuksessa.

Kuluttajien mielipiteet jakaantuvat perinteisen paperiviestinnän ja uuden sähköisen viestinnän välillä. Osa haluaa vain paperiviestintää, mutta toinen ryhmä tahtoo sekä paperiviestintää että uutta sähköistä viestintää. Kuluttajat eivät halua jäädä pelkästään sähköisen markkinoinnin varaan, vaan internetin ja sähköpostin rinnalle halutaan tuotekuvasto tai osoitteellinen kirje.

Markkinointikanaviin suhtautuminen