Hämeen Sanomissa haastateltu tutkimusjohtaja Marjukka Litmala sanoo, että avioehtolainsäädäntöön haluttaisiin muutoksia (via).

Nyt koetaan, että perintönä, lahjana tai testamentilla saatu sivuomaisuus ja ennen avioliittoa hankittu omaisuus pitäisi rajata suoraan lain nojalla avio-oikeuden ulkopuolelle.

Minulle tämä muutos sopisi mainiosti, mikäli joskus sattuisin naimisiin menemään. Olen joka tapauksessa suunnitellut, että avioehtoni pitäisi sisällään juuri tuollaisen rajauksen, ja kätevää olisi, mikäli se tulisi ilman avioehtoakin.

Nykyisin mennään naimisiin vanhempina kuin ennen, joten puolisoille ehtii kertyä omaisuutta ennen liittoakin. En minä ainakaan haluasi mitään osuuksia toisen mahdollisesta keräämästä omaisuudesta ajalta, jolloin hän ei edes tuntenut minua.

Myös suomalaisten perinnöt ovat merkittävämpiä: jos eivät aina rahallisesti, niin ainakin tunteita niihin liittyy, ja tarinoiden mukaan avioehtojen tekemättömyys on aiheuttanut melkoisia riitoja perikunnissa ja perhepiireissä (toki siellä aiheuttaa riirtoja muutkin tekijät). Ja kuten jutussa ilmaistaan:

Kaksi kolmasosaa naisista on mukana työelämässä ja hankkii omaa varallisuutta. Tilastollisesti avioliitto päättyy melkein yhtä todennäköisesti avioeroon kuin puolison kuolemaan.

Nykykäytännössähän siis toisella puolisolla on avio-oikeus toisen omaisuuteen, myös ennen liittoa hankittuun ja perittyyn, ja erotessa puolisoiden omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan tasan heidän kesken. Myös kuolemantapauksessa avioehdolla tai -ehdottomuudella on siis merkityksensä, joten sen tekeminen ei siis liity vain avioeroon, kuten helposti tunnutaan ajattelevan.

Avioehtoon ja sen tekemiseen liittyviä ohjeita ja lomakkeita saa esim. maistraatin nettisivuilta.