Kelan tutkimuksen mukaan yleisin syy siihen, ettei isä pidä vanhempainvapaata, on taloudellinen. Isät uskovat, että perheen talous heikkenisi huomattavasti, mikäli isä jäisi kotiin lapsen kanssa, kerrotaan Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa.

”Vastoin yleistä käsitystä isän pitämällä vanhempainvapaalla voi kuitenkin olla positiivinen vaikutus perheen talouteen, kun isän veroprosentti laskee. Sen ansiosta äiti pystyy hyödyntämään verotuksessaan ansiotulovähennyksen.”

Talouselämän artikkelissa kerrotaan aiemmista Kelan Helsingin Sanomille tekemistä laskelmista vanhempainvapaan taloudelliseen puoleen liittyen:

”Sen mukaan perhe pääsee isän 30 päivän vanhempainvapaan aikana seitsemän euroa voitolle silloin kun isän kuukausiansio on 3 000 euroa ja äidin 1 500 euroa. Näitä pienemmillä ansioilla ansiotulovähennyksen käyttö tulee yhä edullisemmaksi, mitä pienemmät puolisoiden ansiot ovat.

Edullista ansiotulovähennyksen hyödyntäminen on erityisesti silloin, kun isä tienaa vähän ja äiti paljon: kun esimerkiksi isän kuukausitulot ovat 1 500 euroa ja äidin 6 000 euroa, perheen nettohyöty isän jäädessä kotiin on peräti 1 361 euroa!”