Sanoma Magazinen teettämässä YIPPEE 2008 -tutkimuksessa on tarkasteltu 3-16-vuotiaiden lasten median- ja rahankäyttöä. Vanhempien mielestä lasten kulutuspäätöksiin vaikuttavat kaverit ja ympäristö. Omasta mielestään lapset ovat harkitsevia kuluttajia, joiden päätöksiin vaikuttaa kokemus ja tieto.

Tulosten mukaan vanhemmat kuvittelevat keskustelevansa lastensa ostopäätöksistä huomattavasti useammin kuin mitä todellisuudessa tapahtuu:

”90 % vanhemmista mielestään keskustelee lastensa kanssa aina tai useimmiten ennen kuin lapsi tekee ostopäätöksen. Kuitenkin vain 57 % lapsista mielestään keskustelee vanhempiensa kanssa ennen ostopäätöksen tekemistä. Tämä näkemysero johtunee siitä, että lapset kuluttavat normaalissa arjessaan enemmän kuin vanhemmat ymmärtävät. Vanhemmat luulevat, että päätöksiä tehdään yhdessä ja perustavat näkemyksensä niille tilanteille, jossa he ovat mukana. Todellisuudessa lapset tekevät kuitenkin paljon kulutuspäätöksiä ilman vanhempiaan. Vanhempien mielestä päätökset siirtyvät lapsille 14–16-vuotiaana; lasten mielestä päätöksenteko siirtyy heille kuitenkin ajan myötä tasaisemmin.”

Lapset arvioivat kuluttavansa viikottain taskurahaa noin 7–12 euroa. Yli puolet käyttää rahat karkkiin ja herkkuihin. Myös musiikkihankintoja tekee vähintän joka viides. 11–13 vuoden iästä lähtien ulkona syömisen, vaatteiden ja ulkonäön merkitys alkaa korostua merkittävästi.

Lapset saavat käyttövaroja vanhemmiltaan tarvittaessa tai viikko- ja kuukausirahana, ja rahaa saadaan myös lahjaksi.
– – –

”Tutkimuksen kulutusta koskevan osan toteutti Research International Finland Oy marraskuun 2007 ja helmikuun 2008 välisenä aikana. Mukana oli 206 suomalaista koululaista ja 314 kouluikäisen lapsen vanhempaa. Tutkimustulos voidaan yleistää koskemaan koko 3–16-vuotiaiden ikäluokkaa (842 273 lasta, Tilastokeskus 2007)”