Stakes julkaisi tällä viikolla Suomalaisten hyvinvointi 2008 -raportin, jossa yhtenä kohtana selvitetään, millaiseksi vastaajat kokevat kotitalouden menojen kattamisen nykyisillä tulolla. ”Helppoa”, vastasi 29 prosenttia vuonna 2006, ja ”melko helppoa” yli 40 prosenttia (nämä luvut löytyvät ppt-esityksestä).

Kymmenen vuotta aikaisemmin alle 20 prosenttia koki menojen kattamisen helpoksi, joten muutos tässä ryhmässä on varsin selkeä.

”Erittäin hankalaksi” tai ”hankalaksi” menojen kattamisen kokee noin joka kymmenes. Myös tämän joukon määrä on kymmenessä vuodessa pienentynyt useammalla prosentilla.

Tutkimuksen päätuloksissa todetaan, että väestö voi kokonaisuudessaan entistä paremmin, mutta tuloerot ja suhteellinen köyhyys ovat kasvaneet.

”Tuloerot ovat kasvaneet 1970-luvun alun tasolle. Työelämästä syrjäytyminen on edelleen yleistä, mikä selittää suuren osan erojen kasvusta.”

”Terveys on kohentunut kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä, elintaso on parantunut ja pienituloistenkin reaalitulot ovat kasvaneet. Toimeentulo-ongelmat, työttömyys ja nuorten päihteiden käyttö ovat vähentyneet.  – – –
Valtaosa eli yhdeksän kymmenestä työikäisestä suomalaisesta on tyytyväinen elämäänsä. Vaikka muut kuin materiaaliset tekijät ovat nousseet yhä enemmän suomalaisten hyvinvointia kehystäviksi tekijöiksi, niin työhön ja toimeentuloon liittyvät tekijät määrittävät edelleen hyvinvointia. – – –

Tutkimus osoittaa myös, että suomalaiset luottavat edelleen vahvasti hyvinvointivaltioon ja haluavat säilyttää sen pitkälti nykymuotoisena. Suurin osa suomalaisista on pääosin tyytyväisiä sekä sosiaali- että terveyspalveluihin. Aikaisempaa useampi pitää sosiaaliturvan tasoa jopa liian matalana.”