Tapiola on teettänyt Taloustutkimuksella kyselyn, jonka mukaan kaksi kolmasosaa laittaa rahaa säästöön edes silloin tällöin. Tyypillinen summa on 50-100 euroa. Kovin pitkälle kotitalouksien suunnitelmallisuus ei yllä, sillä yli 80 prosenttia vastanneista ilmoittaa suunnittelevansa talouttaan maksimissaan vuoden eteenpäin.

Tämänhetkinen omaan taloustilanne on erilaisista uhkakuvista huolimatta säilynyt toistaiseksi hyvällä tasolla, sillä lähes neljä viidestä (79 %) suomalaisesta ilmoittaa taloutensa ostovoiman parantuneen tai säilyneen ennallaan kuluneiden 12 kuukauden aikana