Niin sitä Turussa jo muinoin tehtiin merkittäviä päätelmiä ihmisestä kenkien perusteella: 1300-luvun lopulla ilmestyivät Turkuun erityisen pitkäkärkiset kengät, joiden pituus saattoi määräytyä henkilön yhteiskunnallisen arvon mukaan.

Samaan aikaan alettiin käyttää myös puupohjaisia patinuksia, jotka alkuvaiheessaan olivat rajatun väestönosan muotijalkineita taidokkaasti koristeltuine kiinnityshihnoineen.

Tämä paljastuu FL Janne Harjula väitöksestä ”Jalkineet ja niiden valmistus Turussa keskiajalla ja uuden ajan alussa”. Jalkineet muodostavat arkeologisten kaupunkikaivausten runsaassa nahkaesineistössä suurimman löytöryhmän. Harjulan väitöstutkimuksen kohteena ovat Turun kaupungista ja Turun linnasta peräisin olevat jalkineisiin ja niiden valmistukseen liittyvät arkeologiset löydöt.

Tutkimuksessa havaitut erot jalkineissa kertovat ihmisten varallisuudesta ja sosiaalisesta asemasta keskiajan ja uuden ajan alun yhteisöissä. Kaikilla ei ollut kenkiin varaan, ja tiedetään, että kirkon materiaalisista lahjoituksista köyhille yhden ryhmän muodostivat juuri jalkineet. Loppuun kuluneet tai moneen kertaan korjatut kengät olivat tyypillisiä varattomalla väellä.

Lisää tutkimuksesta väitöstiedotteesta (uutinen bongattu tiedeuutisista).