WWF:n Kuukauden sankariteko -kampanjassa on nyt lokakuussa vuorossa pyrkimys vaikuttaa kaupan keskusliikkeisiin. Vain oma sähköposti ja klikkaus, ja vetoomus lähtee eteenpäin. Vetoomuksessa todetaan mm. seuraavaa: ”Vetoan, että keskusliikkeenne huomioi jatkossa palmuöljyä sisältävien tuotteiden ympäristövaikutukset siirtymällä omissa tuotteissaan vastuullisen RSPO-palmuöljyn käyttöön ja suosii hankinnassaan tuotteita, joiden valmistamiseksi ei kaadeta sademetsiä. Toivon lisäksi, että sademetsäystävällisten tuotteiden esillepanoa kehitetään paremmalla näkyvyydellä ja kampanjoilla.” (Mari Koo)