Kulutusjuhla

Köyhyysrajana 13 077 euron vuositulot

Pienituloisten määrä on jälleen kasvussa, kertoo Tilastokeskus. Pienituloisiksi laskettiin 708 400 henkeä vuonna 2007, ja tähän joukkoon yksinasuva aikuinen kuului, jos ansiot olivat alle 13 077 euroa.

Pienituloisten määrä kasvoi 55 000 suomalaisella verrattuna vuotta aikaisempaan tilanteeseen. Suurin pienituloisten ryhmä  olivat eläkeläiset: he muodostivat 28 prosenttia kaikista pienituloisista.

”Pienituloisuuden kasvun yhtenä taustatekijänä on tulonsiirtojen ja ansiotulojen erilainen kasvuvauhti. Pitkän nousukauden hyvä keskimääräinen ansiokehitys on kasvattanut väestön keskituloja. Koska suhteellinen köyhyysraja määritellään väestön mediaanitulojen perusteella, on köyhyysraja noussut nopeammin kuin pienituloisen väestön tulot.”

Pienituloisuuden määritelmä kuuluu seuraavasti:

”Pienituloisiksi määritellään henkilöt, joiden kotitalouksien käytettävissä olevat vuositulot kulutusyksikköä kohden olivat pienemmät kuin 60 prosenttia koko väestön vastaavasta mediaanitulosta. Tällä tavoin suhteellisesti määriteltyä pienituloisuusastetta kutsutaan myös köyhyysriskiksi ja pienituloisia henkilöitä köyhyysuhan alaisina oleviksi. Pienituloisuusraja oli noin 13 000 euroa yhden henkilön kotitaloudessa vuonna 2007.”

Lisäys eli aiemmin aiheesta Kulutusjuhlassa kirjoitettua:

Köyhä tienaa alle tonnin kuussa (18.5.2008)

Köyhyys on suhteellista (31.10.2007)

Köyhänä modernissa yhteiskunnassamme (6.7.2008)

8 Comments

 1. Hetkinen.

  Tilastokeskuksen arteikkeli ei mainitse millään tavalla opiskelijoita, jotka ovat varmasti toinen iso ryhmä eläkeläisten lisäksi köyhyysrajan alapuolella elävistä. Opintotuella ja kesätöillä elää silti pienituloisuusrajan alla monilla aloilla. Mielestäni on vähän kummallista, ettei tilastokeskus ollenkaan jaksa mainita moista ryhmää.

 2. Martti, joo, tuossa ei mainita opiskelijoita. Opiskelijoihin kohdistuvasta pienituloisuudesta on täällä kirjoitettu aiemmin: http://kulutusjuhla.com/2008/05/koyha-tienaa-alle-tonnin-kuussa/ (lisäsin noita linkkejä varsinaiseen tekstiinkin): ”Kaikkein köyhimpiä olivat parikymppiset opiskelijat. Vähätuloiisin väestöryhmä Suomessa ovat yksinasuvat, 16–24-vuotiaat nuoret. Opiskelijakotitalouksiin kuuluvista yli 80 prosenttia jäi pienituloisuus- eli köyhyysrajan alapuolelle vuonna 2006.”
  Tuon tekstin kommenttiosastolla myös keskusteltiin tästä opiskelijaköyhyydestä: siihen on kuitenkin usein eri fiilis, koska opiskelija-aikaan kuuluu tietty köyhäily ja voi odottaa tilanteen myöhemmin korjaantuvan. En ainakaan itse kokenut opiskelijana olevani köyhä, vaikka tilastokeskuksen laskelmien mukaan tulot olivatkin sillä tasolla.

 3. Aina puhutaan pienituloisten rajoista, mutta missään ei ikinä määritellä keski- ja suurituloisten eurorajoja, vaikka näitä käsitteitä käytetään jatkuvasti mediassa. Oisko joku törmännyt, kuinka nämä määritellään?

 4. Jonna, Tilastokeskuksen sivuilta seuraavaa tietoa vanhemmasta julkaisusta (http://www.tilastokeskus.fi/artikkelit/2005/art_2005-03-16_003.html?s=2), niille, jotka näitä termistöjä ymmärtävät:

  ”Esimerkiksi vuoden 2002 tulonjakotilaston aineistosta ilmenee, että asettamalla keskituloisimpien alimmaksi raja-arvoksi 90 prosenttia henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä kohti lasketusta mediaanitulosta ja ylimmäksi suhteellisesti vastaava etäisyys tästä mediaanitulosta, saadaan lähes tulojakauman keskimmäisen kvintiilin suuruinen joukko kotitalouksia. Keskituloisimpien kotitalouksien osuus oli 19,0 prosenttia kaikista kotitalouksista ja niihin kuuluneiden henkilöiden osuus 20,8 prosenttia kaikista henkilöistä. Määritelmää käytetään seuraavassa.

  Suurituloiset määritellään tulojakaumalla edellä esitettyyn tapaan tulojen suhteellisena etäisyytenä mediaanista.

  Vuonna 2002 keskituloisimpien kotitalouksien reaaliset tulot kulutusyksikköä kohti olivat 16 270 ja 20 087 euron välillä. Henkilöiden kesken laskettu mediaanitulo oli 18 078 euroa kulutusyksikköä kohti. Pienituloisia olivat ne kotitaloudet, joilla tulot jäivät alle 10 847 euron. Suurituloisten kotitalouksien kulutusyksikköä kohti lasketut tulot ylittivät 30 130 euroa.”

 5. Nopealla matikalla ja vuoden 2007 tulolla 13077 saadaan siis seuraavat lukemat:
  Pienituloiset 13077 ja alle
  Keskituloiset 19614 – 24216
  Suurituloiset >36324

  Oletuksena on se, ettei väestöllinen palkkajakauma ole muuttunut sitten 2002.

  Kulutusyksikkö tietoa suoraan tilastokeskuksen sivuilta:
  * kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1
  * muut yli 13-vuotiaat saavat painon 0,5
  * lapset saavat painon 0,3 (0-13-vuotiaat).

  Ja eikun laskemaan omaa sosiaaliluokkaa.

 6. Edelleen olen ihmeissäni siitä, että on päätetty määritellä köyhyysraja tulojakauman mukaan, eikä elinkustannusten. Tällöin köyhyysraja ei kerro köyhyydestä, vaan siitä, kuinka tasaisesti tulot ovat jakautuneet.

  Eikö olennaisempaa olisi katsoa köyhäksi ne, joilla ei ole varaa tiettyyn elintasoon per elätettävä? Tämä elintaso voisi olla esimerkiksi normiruoka, x neliön vuokra keskikokoisen kaupungin lähiöstä, joukkoliikenteen lippu, y eurolla lääkkeitä, z eurolla vakuutuksia, å eurolla vaatteita, 1 edullinen kännykkä per kaksi vuotta ja n minuuttia puheluita ja muita modernin yhteiskunnan perusherkkuja. 13077 euron bruttotuloilla nuo perustarpeet voinee ainakin yhden hengen talous täyttää siinä määrin, että ”köyhä” on aika voimakas sanankäänne.

  Kolmen hengen yksinhuoltaja tuskin 13077 eurolla noita tarpeita täyttäisi.

 7. Hlehto, tietyllä tavalla ne elinkustannukset otetaan huomioon, kun köyhyysraja lasketaan kotitaloutta kohti eli yksinhuoltaja + kolme alle 14 v. lasta -kotitaloudessa köyhyysraja on 24 850 e (Uusi Suomi julkaisi näistä taulukon: http://www.uusisuomi.fi/raha/47242-oletko-virallisesti-pienituloinen-katso-tulorajat).

  Mutta onhan se toki epämääräinen käsite silti ja voitaisiin laskea osuvamminkin. Itse en varmaan kokisi itseäni erityisen köyhäksi tälle menotassollani, vaikka kuukausitulot jäisivät alle 1100 euron.

 8. (1+0,3*3)*13077=24846,3