Kulutusjuhla

Perusvaatteet reikiintyvät nopeasti, mutta sentään armeijan t-paidat ja sukat kestävät

Jani moittii nopeasti reikiintyviä vaatteita. Poikkeuksena ovat armeijan tekstiilit: ”En tiedä onko armei­jan kal­sa­reissa tämä per­sus­asia huo­mioitu, mutta aina­kaan intin t-paidat ja sukat eivät minulla ole kym­me­nessä vuo­des­sa­kaan puh­jen­neet (lähem­mäs kym­me­nestä suk­ka­pa­rista muis­taak­seni yhteen ilmes­tyi taan­noin pieni reikä). Nor­maa­li­kau­pan t-paidoissa housun­per­susta vas­taava kulu­man­paikka on kai­nalo, ja niitä rei­kä­kai­na­lo­pai­to­ja­kin olen tässä vuo­sien mit­taan saa­nut heit­tää mene­mään vaikka miten monta. #

SA-alushousut eivät tosin kyllä aina­kaan vuonna 1999 olleet järin istu[tta]viksi muo­toil­tuja, sem­moi­sia en ostaisi. Pitäisi olla hyvin muo­toil­lut ja kes­tä­vät. Luu­lisi, että nämä per[s]usvaatimukset oli­si­vat nyky­ai­kana kun­nossa jo kai­kissa vaat­teissa, mutta ei, eri­kois­kaup­paan pitää läh­teä. Joh­tuu var­maan siitä, että monille suur­ku­lut­ta­jille vaat­teet eivät ole väli­neitä vaan koris­teita, sul­kia jotka vaih­de­taan puo­len vuo­den välein joka tapauk­sessa.” (Mari Koo)

1 Comment

  1. Näinhän se on. Vaikka jo vanhempi kirjoitus, niin nyt enemmän ajankohtainen, kuin koskaan. Suuri osa uusista vaatteista on laadultaan todella surkeita. Kannattaakin maksaa laadusta, koska laadukkaat vaatteet kestävät pitkään. Ostettaessa on hyvä tutkia saumat ja ompeleet huolella ja kuitti kannattaa säästää, jos käy niinkin kurjasti, että laadukas vaate hajoaa.