Akateeminen talousblogi kirjoittaa laumakäyttäytymisestä ja siitä, miten ensimmäisenä valitsevilla kuluttajilla on suuri vaikutusvalta: ”Heti kun yhdellä ravintoloista on kaksi asiakasta enemmän kuin toisella, on perässä tulevien oman edun mukaista unohtaa oma signaali ja matkia enemmistön käyttäytymistä. Vain muutamalla ensimmäisellä asiakkaalla on vaikutusta siihen, miten lauma käyttäytyy.

Tässä ilmiössä on kyseessä ns. informaatioulkoisvaikutus (informational externality). Kuluttaja, joka toimii oman signaalinsa mukaisesti, eikä vain matki aiempien valintoja, tuottaa julkista informaatiota, joka voisi auttaa kaikkia jäljessä tulijoita tekemään paremman päätöksen. Tästä palveluksesta ei makseta korvausta, mutta siitä on sen tuottajalle kustannus, sillä odotusarvo lauman seuraamisesta on hieman korkeampi silloin kun oma signaali on vähemmistössä.” (Mari Koo)