MTT:n blogissa tutkija Helmi Risku-Norja avaa poliittisten vastuullisuusnäkemysten kirjavuutta ja vastakkaisuutta: ”Kestävien valintojen tulee olla helppoja, houkuttelevia ja edullisia. Kuluttajien tulee kuitenkin olla valmiita maksamaan siitä mansikoita. Julkiset toimijat halutaan valjastaa kestävien valintojen edelläkävijöiksi, mutta täysin avoimeksi jää, miten ja millä resursseilla se tehdään. Sen sijaan painotetaan tavattomasti henkilökohtaisten valintojen merkitystä ja kuluttajien vastuuta sekä omasta että ympäristön hyvinvoinnista. Kuluttajien tulee kyetä tekemään vastuullisia valintoja melkoisen vastuuttomasta valikoimasta. Avuksi tarjotaan tuotekohtaista tutkimustietoa, jonka tehtävänä on ohjata valintoja kestävämpään suuntaan. Tuoteinformaation omaksumiseen tarvitaan kuitenkin laajaa ymmärrystä asioiden syy-seuraussuhteista, ja ostotilanteessa tarvitaan aikaa, viitseliäisyyttä ja tarkat silmät – ei ole kovin helppoa.” (Mari Koo)