Kotimaisten kielten keskuksen blogissa Laura Niemi kartoittaa Facebookin kierrätysryhmien omien lyhenteiden käyttöä: ”Olen näin syksyn tullen tehnyt suursiivousta kotona ja myynyt vaatteita Facebookin osta ja myy -ryhmissä (ja ehkä ostanutkin jotain pientä). Olen huomannut, että tällaisissa ryhmissä lyhenteillä on tärkeä rooli myyjien ja ostajien vuorovaikutuksessa.

Osa lyhenteistä on jo hyvinkin vakiintuneita. Vakiintuneimpia lienevät av ja yv. Näitä kahta lyhennettä käytetään usein yhdessä ikään kuin parina. Niiden perinteisempi merkitys liittyy urheiluun ja tarkoittaa ’alivoimaa’ ja ’ylivoimaa’. Kierrätyspalstoilla ne ovat saaneet kuitenkin uudet merkitykset: av tarkoittaa ’alustavaa varausta’ ja yv ’yksityisviestiä’. Av:lla ostaja varaa tuotteen ja yv:llä hän ilmaisee, että hän lähettää myyjälle yksityisviestin ja sopii kaupoista. [ – – ] Av-lyhenteen jälkeen näkee paljon sanaa jono, jolla voi ilmaista olevansa varausjonossa. Joskus hyvin pitkätkin kommenttiketjut koostuvat pelkästään ilmauksista av, yv ja jono. Uudet jäsenet eivät varmaan saakaan aivan heti kiinni siitä, miten kaupat hoidetaan. Ennen kuin he voivat ryhtyä kaupantekoon, heidän täytyy ymmärtää tuotteiden varaamisessa ja ostamisessa tarvittavat lyhenteet ja niiden käyttöyhteydet.” (Mari Koo)