Yhä useampi lapsi asuu kotitaloudessa, jonka tulot ovat koko väestön mediaanituloihin pohjautuvan suhteellisen köyhyysrajan alapuolella. Pekka Ruotsalaisen artikkelin mukaan lapsiperheiden tulotaso vaihtelee suuresti.

Kotitalouden lapsien lukumäärä näyttäisi suoraan vaikuttavan siihen, millaisen (toimeen)tulotason kotitalous saavuttaa suhteessa koko väestön toimeentuloon.