Jemory halusi tietää, kuinka biojätteelle käy, ja sai jätehuollosta vastaavalta yritykseltä, Kiertokapulalta, vastauksen sähköpostiinsa: ”Sekajäte poltetaan eli käytetään hyödyksi energiana Ekokemin jätteenpolttolaitoksella.

Biojäte kompostoidaan Hyvinkäällä Kapulan jätteidenkäsittelyalueella sijaitsevalla kompostointilaitoksella.

Metalli menee Kuusakoski Oy:n kautta prosessoitavaksi ja sieltä teollisuuden raaka-aineeksi.

Lasi viedään Suomen Uusioaines Oy:n lasinpuhdistustehtaalle Forssaan. Suomen Uusioaines Oy toimittaa lasia esim. lasivillan raaka-aineeksi ja maanrakennusaineeksi.

Paperi, pahvi ja kartonki kuuluvat kokonaan Paperinkeräys Oy:n vastuulle tuottajavastuun kautta. Niistä tehdään uutta paperia ja kartonkia.” (Mari Koo)