Ympäristöjärjestö Dodo on antanut Ulf Sundqvistille Pääsiäissaaripalkinnon, joka myönnetään vuosittain merkittävästä tahattomasta ympäristöteosta. Sundqvistin ansioksi luetaan opintotukijärjestelmän luominen 1960- ja 70-lukujen vaihteessa:

”Opintotukijärjestelmä on yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän ja sivistyksen peruskivistä, mutta sillä on muitakin pitkän aikavälin vaikutuksia. Järjestelmän ansioista suomalaiset opiskelevat kauemmin ja perustavat perheen myöhemmin. Ensisynnyttäjien keski-ikä on kasvanut ja sen seurauksena sukupolvisykli on pidentynyt. Lisäksi perheiden lapsiluku on laskenut.

Kaiken kaikkiaan Suomen väestönkasvu on selvästi hidastunut. Tämä kompensoi samaan aikaan vaurastuneiden suomalaisten valtavaksi kasvanutta ekologista jalanjälkeä.

Palkinnolla Dodo haluaa muistuttaa, että väestönkasvu on yhä merkittävin tekijä ympäristökuormituksen lisääntymisessä. Palkinto myönnetään nyt yli 35 vuoden takaisista teoista. Tällä järjestö havainnollistaa myös hitaita ja pitkäkestoisia prosesseja, joita on vaikeampi arjessa havaita.”

Muistakaahan vilkaista myös Dodon alullepanemaa Tuotewikiä: sinne kaivataan ihmisiä, joilla olisi intoa tuottaa tietoa tuotteista eri näkökulmista.