Ruotsissa on jo aiemmin todetty pyyhkeiden sisältävän nonyylifenoli-ympäristömyrkkyä, joka on mm. haitallista vesistölle. Nyt samat tahot eli Ruotsin luonnonsuojeluliitto ja Ruotsin vesilaitos, ovat havainneet samaa myrkkyä myös monissa vaatteissa, joita myydään mm. Stadiumiussa, Dressamanissa ja Intersportissa.

Nonyylifenoli on EU:ssa kielletty aine, mutta silti sitä on löytynyt myös täällä valmistetuista vaatteista. Myrkkyä kulkeutuu tekstiileistä jätevesiin ja tätä kautta ympäristöön Ruotsissa tonneittain joka vuosi. Luonnollisesti myrkky aiheuttaa suuria ympäristöongelmia myös niissä maissa, joissa sitä käytetään.

Ruotsalaisen tekstin kirjoittajat vaativat sekä parempaa sääntelyä että valvontaa. Lisäksi yritysten halutaan ottavan vastuuta omasta tuotannostaan ja tuotteiden ympäristövaikutuksista. Kuluttajien olisi syytä kysellä esimerkiksi ympäristömerkittyjen vaatteiden perään ja aiheuttaa näin myös yrityksille paineita vastata kysyntään.