Kuluttajavirasto on pistänyt nettisivuilleen selkeän ohjeistuksen valitusten tekemistä varten. Ohjeessa käydään läpi valittaminen vaihe vaiheelta, ja sieltä saa myös pohjat erilaisiin tilanteisiin (valitus palvelusta, valitus tuotteesta, valitus toimituksen viivästymisestä, palautetta yrityksen markkinoinnista tai asiakaspalvelusta).

Eli siis täydentämällä lomakkeet saa luotua valituksen, jossa pitäisi olla näkyvissä kaikki oleellinen. Lomakkeen voi lähettää sähköpostin liitetiedostona tai sen voi kopioida yrityksen omaan nettiasiakaspalvelukaavakkeeseen. Tai sitten printata ja pistää postiin tai palauttaa suoraan liikkeeseen.