Vaiheinen kertoo uudesta tavaroiden ja palveluiden lainaus-, vuokraus- ja vaihtopalvelusta, Kassista (tekijänä OtaSizzle), ja pohtii palveluiden merkitystä: ”Tällaisella palvelusten ja resurssien jakamisella on mahdollisuus tarjota asioita, joita kaupalliset tahot eivät syystä tai toisesta tällä hetkellä kykene tarjoamaan. Lisäksi yhteisö voi luoda omat kanavat, jotka ovat markkinaehtoisten kanavien ulkopuolella.

Palvelulla on myös mahdollisuus rakentaa ja vahvistaa ihmisten välistä yhteisöllisyyttä yhteisössä, missä ihmiset eivät tunne toisiaan. Tavallaan palvelun taustalla on eräänlaisen hyvän karman jakaminen eteenpäin. Tai ainakin siltä vaikuttaa.” (Mari Koo)