Kuluttajavirasto muistuttaa aiheesta, joka tuntuu usein olevan epäselvä: ”Virhevastuu ja takuu menevät toisinaan sekaisin niin kuluttajilta kuin yrityksiltäkin. Kuviota sekoittavat vielä erilaiset maksulliset lisäturvat. Pääsääntö on, että asiakkaan ei pidä joutua maksamaan jostain sellaisesta, joka kuuluu lain perusteella yrityksen vastuulle. Kuluttajalla on oikeus odottaa, että tuote kestää normaalikäytössä yhtä pitkään kuin samanlaatuisten ja -hintaisten tavaroiden yleensä oletetaan kestävän. Myyjä, maahantuoja ja valmistaja vastaavat tuotteen virheistä oletetun kestoiän ajan.

Takuu on sen sijaan myyjän, valmistajan tai maahantuojan vapaaehtoisesti antama ylimääräinen etu. Takuu tarkoittaa sitä, että sen antaja sitoutuu korjaamaan vastuulleen kuuluva vian tietyn ajan. Takuukorjauksesta ei saa aiheutua asiakkaalle kuluja. Takuu siis ylittää ne oikeudet, joita kuluttajalla on virhevastuun perusteella. Se ei kuitenkaan voi koskaan kumota tai rajoittaa niitä.” (Mari Koo)