Akateemisessa talousblogissa mietitään, edistääkö mm. hintojen läpinäkyvyys aidosti kuluttajan asemaa: ”Hintojen läpinäkyvyydellä tarkoitetaan usein sitä, että kuluttajien on vaivatonta vertailla kilpailevien yritysten tuotteiden ja palveluiden hintoja. Tämäkin epäilemättä kuulostaa kuluttajan kannalta hyvältä ja toimivalta hintakilpailulta.

Mutta entäpä jos asiaa pohtii jälleen siitä näkökulmasta, että yrityksillä on kannustin tavoitella hintatason koordinointia ja nostamista?

Mikä onkaan helpompi tapa valvoa, että kaikki alan toimijat ovat sitoutuneet hintojen koordinointiin kuin se, että kaikkien myyntihinnat ovat julkisesti ja reaaliaikaisesti kaikkien saatavilla, yhdestä tietolähteestä?” (Mari Koo)