Marginaalin Janilla on kehuja ja haukkuja: ”Ruu­kaan käydä Kam­pin K-supermarketissa aamulla nap­paa­massa eväät. Siellä on ihan überys­tä­väl­li­set kas­sat! Se on sitä­kin usko­mat­to­mam­paa, että siellä on pit­kät jonot, jokai­sella suun­nil­leen kaksi tai kolme ostosta, ja pal­velu on ystä­väl­li­syy­des­tään huo­li­matta oikein ripeää, eli ne tyy­pit (nai­sia tain­neet olla kaikki joita olen näh­nyt) ovat ihan koneita. #

Sen sijaan mehu­va­li­koima siellä on ihan paska. Tai en tiiä onko se sen parempi muu­al­la­kaan, jos hakee sitä mitä minä haen: appel­sii­ni­täys­me­hua, mie­lui­ten hedel­mä­li­han kanssa, kor­kein­taan lit­ran, mie­lui­ten alle, töl­kissä jossa on sul­jet­tava korkki. Siellä on kyllä val­ta­vasti vaih­toeh­toja, mutta ne ovat soke­roi­tuja, makeu­tusai­neu­tet­tuja, lit­ran tai isom­pia tai kor­kit­to­mia. [- – -] City­mar­ke­tissa puo­les­taan tänään ihmet­te­lin, että eikö koti­mai­sista mar­joista teh­tyjä hil­loja muka myydä ollen­kaan, vai eivätkö hil­lo­val­mis­ta­jat ole näh­neet aiheel­li­seksi ilmoit­taa mar­jo­jensa alku­pe­rää sil­loin­kaan, kun koti­mai­suusetu olisi käy­tet­tä­vissä. Kun ei nimit­täin mai­nittu, aina­kaan puo­luk­ka­hil­loissa.” (Mari Koo)