Tilastokeskuksen julkaisemassa Tieto&trendit -blogissa Ilkka Lehtinen peräänkuuluttaa kunnollisen ruuan hintavertailun tekemistä: ”Hintavertailun voisi jakaa kahteen osaan, kotimaiseen ja kansainväliseen.

Ensin selvitettäisiin, mikä on tuottaja- tai tuontihinnan, teollisuuden, kuljetusten, kaupan ja verojen osuus ruuan kotimaisesta kuluttajahinnasta. Toiseksi voitaisiin verrata tarkemmin elintarvikkeiden kuluttajahintoja Suomen ja muiden maiden välillä.

Hintavertailuun voitaisiin ottaa mukaan vaikkapa Ranska, Saksa ja Ruotsi. Suomen elintarvikkeiden hintatasoa pitää verrata maihin, joissa palkat ovat samaa tasoa kuin Suomessa. Etelä-Euroopan tai uusien EU-maiden hintatasoa ei kannata pitää vertailukohtana, ellei haluta myös heidän palkkojaan.

Asian selvittäminen näyttää olevan Suomessa kovin vaikeaa, ellei mahdotonta.” (Mari Koo)