INCImixissä huomataan, että uusi kosmetiikka-asetus astuu kaikilta osin voimaan juuri tänään. Artikkelissa on myös linkki suoraan asetukseen ja sen suomennokseen. Tukes on laatinut tiivistelmän keskeisistä muutoksista. ”Mitään suuria muutoksia kuluttajan silmin ei ole luvassa, sillä suurin osa yrityksistä on jo hiljalleen siirtänyt esimerkiksi pakkausmerkintöjä koskevat muutoksensa käytäntöön.” (Zepa)