Jos ihmisten halutaan valitsevan ilmastoystävällistä lounasruokaa, on sen oltava helppoa ja houkuttelevaa. Tästä kertoo SYKEn erikoistutkija Minna Kaljonen: ”Seurantatuloksemme merkin käyttöönotosta korostavat aistinvaraisen arvioinnin merkitystä kasvisten käytön edistämisessä. Asiakaskyselystä ja ryhmähaastatteluista saatujen tulosten mukaan ilmastomerkintä ohjasi vain harvoin suoraan lounasvalintaa. Asiakkaiden merkkiin kiinnittämä huomio oli jopa heikentynyt vuoden aikana.
Pelkkä informointi ei riitä. Ilmastoystävällisten vaihtoehtojen valinnasta on tehtävä helppoa esimerkiksi siirtämällä kasvisruoat ensimmäiseksi vaihtoehdoksi ravintolan linjastolla. Tämä houkuttelee kiinnittämään kasvisruokatarjontaan enemmän huomiota ja kenties jopa valitsemaan sen. Kaiken perusta on kuitenkin kasvisruokien herkullisuus. SYKEn henkilöstöravintola sai asiakkailtaan kiitosta monipuolisesta kasvis- ja kalaruokatarjonnasta. Keittiön henkilökunnan mukaan ilmastovalintamerkin välivaiheeseen kehitetyt tiukat raaka-ainepohjaiset kriteerit kuitenkin rajoittavat monipuolisten kasvisruokien kehittämistä.” (Mari Koo)