Maa- ja elintarviketutkimuskeskus (MTT) kertoo tiedotteessaan: ”Kotitalouksissa hukkaan menevän ruoan aiheuttama ympäristökuormitus on moninkertainen verrattuna ruokapakkausten muodostamaan kuormitukseen. Hyvin suunniteltujen pakkausten avulla voidaan tuntuvasti vähentää kulutuksen ympäristöpäästöjä, sillä hyvän pakkauksen ansiosta ruokaa menee vähemmän hukkaan.” (Mari Koo)