Kulutusjuhla

Poliittinen sankari karsii meiltä mammonaa

Vaiheinen kaipaa todellisia yhteiskunnallisia tekoja ympäristön hyväksi: ”Muutos vaatii myös meiltä kansalaisilta ymmärrystä, oivallusta ja uhraustakin. Ne poliitikot, jotka tekevät ilmastonmuutoksen hillinnän nimissä meidän taloudellisen tilanteen kannalta haitallisia ratkaisuja ovat niitä vastuunkantajia, joita tämä aika vaatii.

Aikamme poliittiset sankarit eivät ole niitä, jotka kantavat meille lisää mammonaa ja kulutusjuhlia, vaan niitä, jotka karsivat niitä meiltä pois.

Me kuluttajat tietysti voimme karsia luontoa rassaavaa kuluttamista itsekin, mutta jos se ei riitä, on demokraattisen päätöksenteon kautta pystyttävä tekemään tarvittavat ratkaisut.” (Mari Koo)

1 Comment

  1. Eli kaivataan vanhaa kunnon natsisimia.