Johtaja Antero Sarén NetPostista kirjoittaa sähköisestä tunnistamisesta ja sen mahdollisesta maksullisuudesta kuluttajalle: ”Jos kuluttaja voisi hankkia yleiskäyttöiset vahvan tunnistamisen välineet, joita voisi käyttää monissa eri palveluissa, kuten verkkopankissa, viranomaisasioinnissa ja yhteisöpalveluissa, niin olisiko kuluttaja valmis maksamaan itse niistä? Varmaankin. Edellyttäen, että niiden käyttö olisi mahdollista suuressa määrässä palveluita. Yleiskäyttöiset vahvan tunnistamisen välineet voisivat olla myös kaikkien internet palveluntarjoajien kannalta järkevä vaihtoehto, koska niiden tuottamisessa pystytään hyödyntämään volyymituotannon edut.

Tällä hetkellähän tunnistaminen on kuluttajalle näennäisesti ilmaista, mutta näissäkään asioissa ilmaisia lounaita ei ole, eli kuluttaja maksaa vahvan tunnistamisen välineistään tavalla tai toisella. Läpinäkyvä hinnoittelu loisi edellytykset toimivien vahvan sähköisen tunnistamisen markkinoiden syntymiselle ja lisäisi siten vahvan sähköisen tunnistamisen palvelutarjontaa tulevaisuudessa.” (Mari Koo)