Olli Seuri valottaa Kepan blogitekstissä nauttimamme teen taustoja: ”Peruselintarvikkeiden hinnat ovat laskeneet maailmassa jo vuosikymmeniä. Hintojen vaihtelut heijastuvat suomalaisen ruokakorin sijaan voimakkaimmin ruuan juurille, pienviljelijöiden arkeen.

Englantilainen The Observer -sunnuntailehti kertoo laajassa verkossa julkaistussa sarjassaan Intian teemarkkinoiden hiljentymisestä. Lehden esimerkkikylässä Thatarber Mahihattyssa Etelä-Intiassa viljelijät ovat joutuneet kiinnittämään maansa, kun heillä ei ole enää varaa maksaa lasten koulutusta tai sukulaisten hautajaisia. [- – -] The Observerin haastatteleman Chatman House -aivoriihen asiantuntijan Andrew Jarvisin mukaan globaaleilla ruokamarkkinoilla onkin monta erilaista tarinaa, jotka ovat kaikki samanaikaisesti totta. Peruselintarvikkeiden kysyntä näyttää kasvavan väestön lisääntyessä ja kehittyvien maiden rikastuessa, mikä saattaa tarkoittaa köyhien viljelijöiden markkina-aseman parantumista. Tai sitten keinottelu viljelymailla vain kasvaa.” (Mari Koo)