Kulutusjuhla

Miksi ostokset erottavat kapulan käyttö on niin vaikeaa?

Marginaalin Jani hämmästelee, miten kassahihnalla toimiminen on vaikeaa: ”Mikä­hän siinä on, ettei kau­pan kas­salla pas­saa ihmis­ten käyt­tää sitä seu­raava asia­kas -kapu­laa? Onko se ylpeys­ky­sy­mys? “Minä­hän olen niin kova jätkä etten minä tuom­moi­siin homos­te­lu­ka­pu­loi­hin koske, öhöhö­hö­höö.”

Vai onko se epä­var­muutta sen kapu­lan käyt­tö­tar­koi­tuk­sesta, kun sii­hen ei erik­seen kyl­tillä ohjeis­teta? “Käy­tät­hän seu­raava asia­kas -kapu­laa, kii­tos ♥♥♥ jaos­tat­han­meil­tä­pal­jon­ta­va­roi­ta­jat­kos­sa­kin­vaik­ka­käs­ky­täm­me­si­nua­ja­muu­ten­ki­no­let­meil­le­kuin­hal­paa­mak­ka­raa.” Sitä suo­ma­lai­nen on ihan öönä sit­ten, kun pitäisi ilman, että kukaan käs­kee, osata tart­tua kapu­laan, jossa lukee “seu­raava asia­kas”, ja käyt­tää sitä sen ilmai­se­mi­seen, että tästä alkaa seu­raa­van asiak­kaan asiat. Ihan liian vai­keata!” (Mari Koo)

6 Comments

  1. Jaa, kyllä mun kokemuksen mukaan (lähes) kaikki käyttää sitä.

  2. Vaikea sanoa kuinka moni käyttää kun olen itse niin oppinut jo laittamaan sen lähes ajatuksissani jos edellinen ei ole laittanut ja laitan myös omien ostosten perään. Aika usein kyllä laitan kahdesti eli myös sille edelliselle.

  3. ei edelliselle kannata kapulaa laittaa. edellinenhän voi vahingossa maksaa seuraavan tavarat. Sehän olisi kivaa.

  4. Mielestäni suomalaiset ovat jopa hysteerisen tarkkoja kapulan kanssa. Eikä kassakaan osaa ollenkaan toimia, jos kapulaa ei ole.

    Asuin vuoden Argentiinassa, jossa kyllä oli kapuloita, mutta harvoinpa niitä käytettiin. Kassalla työskentelijät erottivat myös erittäin taitavasti mihin edelliset ostokset loppuivat. En muista yhtäkään kapulasekaannusta tai väärän asiakkaan kuitille mennyttä ostosta. Kun palasin Suomeen olivat kapulankäyttötaitonihieman ruosteessa enkä muistanut kapulaa monestikaan laittaa varsinkin jos kassalla oli hiljaista pystyin laittamaan ostokseni hihnalle selvän etäisyyden päähän edellisistä. Usein edellinen ja seuraava asiakas korjasi tämän laittamalla itse kapulat ostoksieni ympärille, mutta kerran sitten jäi kapula laittamatta ja heti syntyi suunnaton kassakaaos kun kassaneiti alkoi lyödä minun ostoksiani seuraavan kuitille. Sain arvostelevia katseita niin kassalta kuin asiakkaaltakin. Tapauksen jälkeen olen yrittänyt muistaa heitellä kapuloita hihnalle.

    Sanoisin siis suomalaisten olevan erityisen hanakoita kapulankäyttäjiä.

  5. Tämä lienee se suomalaisten turhin ikuisuusvalitus, mutta mullapa on ratkaisu siihen: jos edelläoleva ei laita kapulaa, niin LAITA ITSE. Ja laita samalla vaivalla se kapula myös omien ostostesi perään. Tämän yksinkertaisempaa elämän helpottaminen ei enää voi olla, mutta kai tääkin on jonkinlainen ylpeyskysymys: ”jos toi ei laita kapulaa niin prkl en laita minäkään, maksakoon meikäläisenkin ostokset.” Aikuiset ihmiset!

  6. Kyllä ne kassanhoitajatkin voisivat vähän avustaa kapulan käytössä, lähinnä siis nakkaamalla sen kapulan kouruun tarpeeksi voimakkaasti. Aika monesti kaupoissa ne kapulat ovat siellä kourun kassanpuoleisessa päässä, ostoksiaan hihnalle toisessa päässä latovan asiakkaan ulottumattomissa! Tietenkin myös kassan lähellä olevat asiakkaatkin voisivat tökkiä niitä kapuloita eteenpäin.