Marginaalin Jani sai kokeilla helpommin avautuvaa pakkausta: ”Kotona odotti lähe­tys Amazo­nilta. Muis­ti­kortti oli pakattu A6-kokoiseen pah­vi­seen kuo­reen, jossa oli repäis­tävä avaus­lä­pyskä. Frustra­tion Free -pakkaus on toden totta nimensä mukai­nen, jos sitä ver­taa sii­hen umpi­seen muo­vi­häs­säk­kään, johon muis­ti­kor­tit yleensä paka­taan.” (Mari Koo)