Onko yhteiskuntavastuu kuluttajilla vai yrityksillä, kysyy keskuskauppakamarin Leena Linnainmaa: ”Tutkimustulosten mukaan kaksi kolmasosaa uskoo voivansa kulutusvalinnoillaan muuttaa maailmaa, mutta vain runsas kolmannes on tietoisesti muuttanut kulutustottumuksiaan ympäristösyistä. Vastuullisuuden merkitys tiedetään, mutta jonkun muun on toimittava sen eteen. Tähänkö olemme holhousyhteiskunnassa tulleet – aina on joku muu, joka hoitaa ikävät asiat? [- – -] Jos yritys haluaa olla pitkäjänteisesti markkinoilla ja menestyä, sen on seurattava ja noudatettava asiakkaiden mieltymyksiä. Yritysten yhteiskuntavastuun edistämisessä on pitkälti kyse kuluttajien arvostuksista. Miksi kuluttajat käyttäytyvät niin, että lenkkitossufirmalle oli kannattavaa maksaa huippukoripalloilijalle 20 miljoonaa dollaria vuoden mainossopimuksesta – yhtä suuri summa kuin firman Indonesian tehtaan kaikkien työntekijöiden vuoden palkka?” (Mari Koo)