Kuluttaja-asiamiehen blogissa on asiaa kännyköihin tulevasta mainonnasta: ”Vaikka etujen ja tarjousten lähettämistä perusteltaisiin hinnan halpuudella, operaattoreiden pitäisi saada kuluttajalta suostumus markkinointiviestien lähettämiseen sekä kertoa selkeästi, miten usein ja minkälaista mainontaa on tarkoitus lähettää.

Alkuvuodesta kävi myös ilmi, että operaattorilla saattoi olla tarjolla vain markkinointiluvan sisältäviä sopimuksia. Koska puhelinliittymä on välttämättömyyspalvelu, kuluttaja-asiamies on linjannut, että kuluttajalla on oltava mahdollisuus saada käyttöönsä markkinointia sisältämätön vaihtoehto. [- – -] Älypuhelin palvelee meitä jo nyt monin tavoin, ja lisää hyödyllisiä sovelluksia varmaan tulee jatkossa lisää. Puhelimen ollessa kyseessä on kuitenkin muistettava kuluttajien oikeus yksityisyyteen ja käytön rajaamiseen omaan henkilökohtaiseen viestintään. Kuluttajalla on oltava mahdollisuus itse valita. Tällöin myös markkinointi menee paremmin perille, ja tyytyväinen puhelimen käyttäjä haluaa hyödyntää yritysten uudenlaisia palveluita.” (Mari Koo)