Elintarvikkeiden satunnaisotetuista näytteistä löytyy usein jäämiä kasvinsuojeluaineista. Nämä jäämät jäävät kuitenkin yleensä määräysten mukaisiksi.

Näin kertoo elintarviketurvallisusuvirasto Evira, joka on julkistanut tilastoja vuoden 2008 kasvinsuojelujäämistä. Satunnaisotannalla tutkittaviksi oli valittu 1961 tuotetta.

”Satunnaisnäytteenoton perusteella otetuista näytteistä 59 % sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Hedelmänäytteistä jopa 80 %, kasvisnäytteistä 54 % ja viljanäytteistä 56 % sisälsi jäämiä. Kotimaisista tuotteista 37 % sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä, muista EU-maista peräisin olevista tuotteista jäämiä oli 67 %:ssa ja kolmasmaatuotteista 61 %:ssa. Jäämäpitoisuudet olivat kuitenkin alhaisia ja 94 % näytteistä oli määräysten mukaisia.”

Määräystenvastaisia näytteitä, joissa havaittiin jäämiä yli sallitun enimmäismäärän, oli 117 kpl (6,0 %). Näistä suurin osa, 84 näytettä, oli peräisin kolmansista maista ja 28 näytettä muista EU-maista peräisin olevia tuotteita. Kotimaisista tuotteista kaksi näytettä ylitti sallitun enimmäismäärän (vadelma ja tilli).

Luomutuotteissa 13 näytteessä (13 %) havaittiin kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Kaikki jäämähavainnot tehtiin tuontielintarvikkeista. Luomumerkinnät määrättiin poistettavaksi 10:stä tuotteesta.”

Määräystenvastaisista tuotteista melkoisen iso osa, noin neljännes, oli Thaimaasta:

”Jäämiä havaittiin erityisesti tuoreissa mausteyrteissä, kuten korianterissa ja basilikassa, tuoreissa maustepaprikoissa, pavuissa, munakoisoissa ja sipulissa. Muut määräystenvastaiset tuotteet jakaantuivat tasaisesti usean eri alkuperämaan kesken, Kiinan (6 %), Egyptin ja Israelin (5 %) ollessa seuraavaksi yleisimmät määräystenvastaisten tuotteiden alkuperämaat.”