Tullilaboratorion testien perusteella vedettiin markkinoilta pois Qi-nimistä reilun kaupan ja luomun merkinnöillä vatustettua vihreää teetä, koska siinä oli todettu heksaklooribentseeniä yli sallitun enimmäismäärän. Terveydelle tästä määrästä ei ole haittaa, ja Reilun kaupan esitämisyhdistyksen viestintäpäällikkö Janne Sivonen kommentoi asiaa blogissa: ”Pieni pitoisuus ei kuitenkaan tee asiaa Reilun kaupan näkökulmasta merkityksettömäksi, sillä Reilun kaupan tuotannossa ei saa käyttää lainkaan HCB:tä. Reilun kaupan tuotannolle säädetyt ympäristökriteerit eivät ole kuitenkaan yhtä tiukat kuin luomussa. Ne eivät kiellä esimerkiksi sitä, että kemikaali joutuisi teehen aiemmin saastuneesta maaperästä.

Valvontayhtiö FLO-CERT tarkistaa tiloille tekemillään valvontavierailuilla, ettei HCB:tä ja noin sataa muuta kiellettyä kemikaalia käytetä. FLO-CERT tarkisti myös Qi-teen erikseen saatuaan tietää Kuluttaja-lehden testituloksista. Valvontayhtiö päätyi tutkimuksissaan siihen, ettei kemikaalia ole käytetty viljelyn yhteydessä, eikä Reilun kaupan kriteereitä ole siten rikottu. Myös tullilaboratorion mukaan HCB säilyy maaperässä pitkään, ja se on siten voinut päätyä teehen valmiiksi saastuneesta maaperästä.” (Mari KooI