”Kulutushyödykkeisiin lisätään merkintä odotettavissa olevasta käyttöiästä. Kuluttajasuojalain on taattava, että kaupasta ostettavien tavaroiden todellinen kesto on tiedossa.

Tämä on yksi ehdotus WWF:n Onnellisuuspolittisessa manifestissa, jota on ollut työstämässä Demos Helsinki.

Samasta aiheesta juteltiin hieman myös siinä viime lauantain Uusi Musta -lähetyksessä. Erilaiset kuluttajajärjestöt ovat vaatineet mm. elektroniikan ja kodintekniikan suhteen erilaisia keinoja siihen, että tuotteiden käyttöikä saataisiin pidemmäksi ja tavarat kestävämmiksi.

Eli tuotteelle määriteltäisiin esimerkiksi vuosihinta samaan tapaan, kuin elintarvikkeissa on kilohinta. Valmistaja takaisi siis vaikkapa sähkövatkaimen kestävän 15 vuotta ja tämän perusteella voitaisiin laskea vuosihinta. Kuluttaja voisi vertailla näitä vuosihintoja ja tehdä ostopäätöstään myös sen mukaan, mitä tuotteelle luvataan.

Tietysti valmistajan, maahantuojan tai myyjän pitää myös sitoutua korjaamaan laitteet, mikäli ne eivät kestä luvattua aikaa. Valitettavan usein nykyisin hajonnut laite korvataan uudella, koska se on edullisempaa. Mutta kovin ekologisena käytäntöä ei voi pitää, ellei hajonnutta elektroniikkaa tehokkaasti hyötykäytetä. Ja elektroniikkaromun kierrätys on sitten jo oma juttunsa: aihetta käsiteltiin eilen M.O.T. -ohjelmassa.

Takuuajan päättyminen ei vapauta valmistajaa – elektroniikan on kestettävä yli kaksi vuotta

Vielä muistutuksena laitemyynnin nykytilasta ja takuuajoista Kuluttajaviraston Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta -julkaisun esittelemä tapaus:

”Monet kuluttajat ottivat Kuluttajavirastoon yhteyttä maahantuojan menettelytavoista, kun Sony Playstation 3-pelikonsoliin tuli vika pian vuoden takuuajan päättymisen jälkeen. Laite maksoi uutena noin 600 euroa. Asiakkaille on rutiininomaisesti todettu, ettei takuunantaja vastaa viasta takuuajan päätyttyä. Laitteita ei tutkittu yksilöllisesti. Jos asiakas hämmästeli asiaa, häntä kehotettiin tekemään valitus kuluttajariitalautakunnalle. Vaihtoehtona tälle tarjottiin kauppaa tehdaskorjatusta laitteesta 195 euron hintaan.

Maahantuojalle Oy Nordisk Film Ab:lle selvitettiin kuluttajansuojalain tavarankaupan perusasioita. Kuluttajansuojalaissa ei ole määräaikoja yrityksen virhevastuulle. Myyjä tai maahantuoja ei voi yksipuolisesti sanella virhevastuuaikaansa antamalla määräaikaisen takuun. Takuusitoumuksella ei myöskään voi huonontaa kuluttajan oikeuksia lakiin nähden. Muun muassa tavaran liian lyhyt kestoikä on laissa määritelty virheeksi. Yritykselle kerrottiin myös kuluttajariitalautakunnan vakiintuneesta ratkaisukäytännöstä. Ratkaisujen mukaan elektroniikkalaitteen on yleensä kestettävä enemmän kuin kaksi vuotta.

Kuluttajavirasto sovelsi tilanteeseen kuluttajansuojalain säännöstä sopimattomasta menettelystä asiakassuhteessa . Asiakassuhteeseen kuuluu muun muassa reklamaatioiden käsittely kaupanteon jälkeen. Reklamaatiota ei voida kumota pelkällä väitteellä, että virhevastuu ulottuisi vain takuuaikaan. Väite ei ole totta ja se antaa asiakkaalle harhaanjohtavaa tietoa hänen lainmukaisista oikeuksistaan.”

– – –

P.S. Onnellisuuspoliittisessa manifestissa kerrotaan myös seuraavaa: ”Huonosti nukuttu yö vaikuttaa enemmän onnellisuuteemme kuin se, paljonko meillä on herätessämme rahaa”. Siis nukkukaa hyvin 🙂