Kulutusjuhla

Kuluttajan on vaikea tietää elintarviketutkimuksen taustoja – esimerkkinä maito ja ekologisuus


Viime viikolla Maito ja terveys ry. julkaisi tiedotteen otsikolla ”Maito voitti ruokajuomien ympäristövertailun”. Otsikko kuulosti hämmästyttävältä: eikös lehmien tuottamat elintarvikkeet ole ympäristölle haitallisempia kuin kasvisperäiset?

Tiedotteessa kerrottiin seuraavaa:

”Maito on suositeltavin ruokajuoma, kun otetaan huomioon sekä juoman ravintoainepitoisuus että ilmastovaikutukset. Food & Nutrition Research – lehdessä julkaistu tuore tutkimus selvitti tavallisimpien ruokajuomien kasvihuonekaasupäästöjä koko tuotteen elinkaarelta, ja vertasi niitä juomien ravintoarvoihin. Tutkimus on ensimmäinen juomien ilmastovaikutustutkimus, jossa otetaan huomioon kattavasti myös juomien terveellisyys.”

Tutkimuksen maito oli D-vitaminoitua, kaura- ja soijajuoma sen sijaan täydentämättömiä

Nettisivuilla oli linkki myös alkuperäiseen lähteeseen. Koska olin laiska ja asiantuntemukseni ravitsemusasioissa ei ole niin korkea, niin kysäisin aiheeseen kommenttia Vegaaniliiton ravitsemusasiantuntijalta, elintarviketieteiden maisterilta Johanna Kaipiaiselta.

Kaipiainen perehtyi tutkimukseen ja vahvisti epäilyni siitä, että kaura- ja soijajuomissa oli vertailtu niitä tuotteita, joihin ei ole lisätty kalsiumia tai D-vitamiinia.

Kaipiainen toteaa:

”Mielestäni olisi pitänyt verrata lehmänmaitoa täydennettyihin soija- ja kaurajuomiin, koska ainakin Suomessa suurin osa myytävävistä soija- ja kaurajuomista on täydennetty vähintään kalsiumilla, useat myös muilla ravintoaineilla ja kun tutkimuksen lehmänmaitokin oli täydennettyä.”

Lisäksi hän huomautti, että kolme neljästä artikkelin kirjoittajista työskentelee Ruotsin meijerijärjestössä (Swedish Dairy
Association).

Maidon hiilijalanjälki on edelleen suuri: lähes viisinkertainen kaurajuomaan verrattuna

Eikä maito tämänkään tutkimuksen mukaan ole ekojuoma, Kaipiainen toteaa:

”Pelkästään ympäristönäkökulmaa katsottaessa eli kasvihuonepäästöjä mitattaessa maito ei pärjännyt, vaan maidon GHG (greenhouse gas emission) oli lähes viisinkertainen esimerkiksi kaurajuomaan verrattuna. Tämä on linjassa sen kanssa mitä jo tiedetään, FAOhan on arvioinut, että eläintuotanto vaikuttaa kasvihuonepäästöihin enemmän kuin liikenne.”

Kuluttajan on lähes mahdotonta perehtyä tutkimusten taustoihin

Mitä tästä sitten taas oppii? Sen, että kuluttajana on vaikea arvioida elintarviketutkimusten tuloksia. Taustalla vaikuttavat monet tekijät tutkimusasetelmasta ja tutkijoiden taustasta lähtien.

Elintarviketeollisuus on iso tekijä, ja on naiivia ajatella, etteikö se vaikuttaisi mitä erilaisimmissa asioissa. Tietysti tämä pätee lukuisiin muihinkin aloihin, liikenteestä lääketieteeseen.

Eri tahot (kuten Maito ja terveys tai Vegaaniliitto) tuovat julki sellaisia tutkimuksia ja sellaisessa valossa, joka on heille edullisinta. Kannattaa siis ainakin miettiä, miksi juuri tämä yhdistys tai yritys kertoo tästä aiheesta.

2 Comments

  1. Tutkimuksia lukiessa pitäisi aina muistaa, että tämäkin on vain yksi havainto juuri tässä tutkimusasetelmassa. Mediassa ja muussa ei-tieteellisessä viestinnässä yleensä vain tapahtuu niin, että yksittäisestä artikkelista tulee ns. totuus, vaikka yleensä vallitseva tieteellinen (tämän hetkinen) totuus muodostuu useiden tutkimusten vaikutuksesta. Tässähän voisi joku nyt tehdä toisen tutkimuksen, jossa pyrittäisiin kumoaa tämän ruotsalaistutkimuksen väitteet, tutkimalla myös täydennettyjä juomia. Tällä tavalla pala palalta tieto lisääntyy. Jos vain yhtä tutkimusta tulkitsee, niin siinä voi kyllä ns. totuus vääristyä, vaikka kirjoittajilla ei olisikaan mitään tausta-ajatuksia. Tietenkin toimittajilla ja muilla ihmisillä on harvoin aikaa tai pääsyä tekemään perusteellista analyysiä.

  2. Jep, tieteen hienoushan on siinä, että siinä voidaan tehdä erilaisia tutkimusasetelmia ja kehittää tietoa edelleen. Ja hyvin todettu, tuo että aika usein tutkimukset kuitenkin julkistetaan hiukan julistaen tyyliin ”tämä on totuus”.
    Ehkä se uusikin tutkimus tulee, jossa on sitten kasvispohjaisetkin juomat noida täydennettyjä.